SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs, workshops og tjenester gjennom Tora Altin AS til elever og forbrukere over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.toraaltin.no er tilgjengelig på norsk.

 
 
1. Alder 

For å kunne handle med kort/kreditt på www.toraaltin.no må du ha fylt 18 år.

Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi selger workshop- og kursplasser til deltakere i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

 
2. Parter

Selger er: Tora Altin AS, Sandvollanvegen 1180B, 7670 Inderøy. Registrert i Brønnøysund-registeret (Tora Altin AS) med org.nr.: NO , telefon: 48228483, Epost: [email protected] og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 
3. Bestilling/
påmelding

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Tora Altin AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Når Tora Altin AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

 
4. Opplysninger gitt på nettsiden

Tora Altin AS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/kurs er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 
5. Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfresstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner seg på et gruppekurs.

 
6. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel. Angreretten gjelder kun for fysiske varer men ikke for påmelding til kurs, månedsabbonement, klippekort eller workshops. Avbooking pga sykdom krever skriftlig legeerklæring.

 
7. Person-opplysninger

Tora Altin AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor Tora Altin AS også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres det kun når du har samtykket til det. (Nyhetsbrev el. lign.)

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen, eller

- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

- i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på [email protected]